9 Kasım 2020 Pazartesi

Table row height improvement in Impress - LibreOffice / Collabora Office

In Impress while importing a table, there could be some situation that we have to shrink or scale table to fit in area. We have to decide how to change row heights while fitting in area. There were a problematic case that when we have text in row. Bug report is here:

How it should look: Row heights are equal and images seems in their cell

 

How was it looking before the fix: First two rows are smaller and empty rows seems bigger than actual. Total table height is bigger tan actual.

  

 

 

How it looks after the fix:


 
Patch link is here: https://git.libreoffice.org/core/+/b7b05dd36403af50b20fe06cbf8a10d8defb28a9%5E%21


Want to start using this?

You can get a snapshot / demo of Collabora Office and try it out yourself right now: try unstable snapshot. Collabora intends to continue supporting and contributing to LibreOffice, the code is merged so we expect all of this work will be available in TDF’s next release too (7.1).

23 Ekim 2020 Cuma

Camera Rotation Improvement - LibreOffice / Collabora Office

Texts in shapes is frequently used in LibreOffice. LibreOffice already supports rotation of the text in shape for years. But some users prefer to use camera rotation to rotate text in shape.

 • LibreOffice has started to support "Text camera Z" rotation with that commit.

Before:

 After:


 • Lately we added vertical alignment support (top-middle-bottom) to camera rotation with that commit.

Before: 

After:
Want to start using this?

You can get a snapshot / demo of Collabora Office and try it out yourself right now: try unstable snapshot. Collabora intends to continue supporting and contributing to LibreOffice, the code is merged so we expect all of this work will be available in TDF’s next release too (7.1).

22 Ocak 2019 Salı

How to build LibreOffice Android Viewer on Linux

After a fresh build Android Viewer on Ubuntu 18.04 with LibreOffice 6.3.0 just wanted write a valid instruction list. (note to myself)

0- Install build dependencies:

$ sudo apt-get build-dep libreoffice

If there are throuble about packages please read build dependencies instructions for your distribution: https://wiki.documentfoundation.org/Development/BuildingOnLinux#Build_dependencies

1- Install Android Studio.

2- Open Android Studio -> Find SDK Manager and make sure following versions were checked: 3- Go SDK Tools tab and make sure 27.0.3 was checked. And apply. (It will warn you for storage space. Please make sure you have enough space.)4- Install java 8:

The instructions are well described here. https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-java-with-apt-on-ubuntu-18-04

5- Download ndk 16b

https://developer.android.com/ndk/downloads/older_releases#ndk-16b-downloads

6- Download LibreOffice source code:

$ git clone https://gerrit.libreoffice.org/core libreoffice
$ cd libreoffice

7- Create autogen.input file. Append following paramater in it.

--with-distro=LibreOfficeAndroid
--with-android-sdk=/media/gulsah/Android/Sdk
--with-android-ndk=/media/gulsah/android-ndk-r16b

(Use your own paths for SDK and NDK)

8- Run configure.

$ ./autogen.sh

9- Build

$ make

10- Result

When you run $ git status command you will see where apk generated in the source code. Now you can install it to an Android device. (Make sure your settings let you install app from unknown source.)21 Kasım 2017 Salı

LibreOffice Calc korumalı sekmeye kilit sembolü eklendi

LibreOffice hesap tablosunda bir çalışma sayfasını korumalı yaptığınızda (Sekme üzerine sağ tık-> Çalışma Sayfasını Koru) o çalışma sayfasının  sekmesini diğer korumasız sekmelerden ayırt etmek mümkün değildi.

Gönderdiğim yama ile bir çalışma sayfası koruma altına alındığında artık o sayfanın sekmesinin başında bir kilit işareti olacak. Bu özelliği 6.0 sürümüyle birlikte göreceksiniz.


12 Haziran 2017 Pazartesi

LibreOffice Hesap Tablosu Korumasız Hücreleri Seç

Hesap tablosunda hücrelerin hepsi varsayılan olarak korumalıdır. Bu koruma ancak siz çalışma kağıdını koruma altına aldığınızda aktif olur. Hücrenin koruma durumunu hızlıca değiştirebilmek için bir toggle butonu daha önce eklemiştim.

Bir çalışma kağıdını koruma altına aldığınızda içindeki koruması kaldırılmış hücrelere toplu işlemler yapmanın (Hepsini sil, hepsinin font büyüklüğünü değiştir vs vs) bir yolu yoktu. Elle tek tek seçmeniz gerekiyordu. Hücrenin korumalı/korumasız olması da gözle ayırt edilemediği için imkansızdı diyebilirim.

Eklediğim bu özellik çalışma kağıdı korumalı yada korumasız olduğunda içindeki tüm koruması kaldırılmış hücreleri seçmenize izin veriyor. 6.0 sürümünden itibaren kullanılabilecektir.

İlgili hata kaydı: https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=95883
Gönderdiğim yama: https://gerrit.libreoffice.org/gitweb?p=core.git;a=commitdiff;h=ed715a460254e4d72c78ff6eb244a9fc6692e2a6
Sürüm notu:  https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/6.0#Calc

Hücre biçimlendirme çubuğunun toggle davranışı düzeltildi.

LibreOffice hesap tablosunda  aşağıdaki araç çubuğu yardımıyla hücrenin sayı biçimini değiştirmek mümkün:

Sırasıyla standart, para birimi, yüzde, ondalıklı, tarih, bilimsel

Normalde olması gereken aşağıdaki gibi seçili olan hücre hangi biçimdeyse o butonun basılı görünmesiydi.


Bu durum ondalıklı sayı biçimi için geçerli değildi ve daha önce bu durumu düzeltmiştim.

Şimdi standart yani bir hücreye bir sayı yazdığınızda varsayılan biçimi için bu toggle özeliğinin düzeltilmesi gerekiyordu. Ama bu diğerlerinden farklı bir davranışta olmalıydı. Hücre zaten başka bir biçemle biçilendirilmediğinde standart butonu üzerine tıklansada hala basılı durumda kalmalıydı. Ve başka bir buton örneğin % tıkladıysa ve yeniden tıklanıp biçim geri alındıysa standart butonu üzerine basılmadığı halde basık görünmeliydi.

Bu davranışa toggle demek doğru değil, bir radio buton davranışı da değil ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu sorun 5.4 sürümünden itibaren düzelmiştir. Var olan özelliğin hatasının çözümü olduğundan önceki ara sürümlere de eklenmesi muhtemel.

İlgili hata kaydı: https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=86119
Gönderdiğim yamalar:
https://gerrit.libreoffice.org/gitweb?p=core.git;a=commitdiff;h=82beda528fb74ae1c6b5e12a98dbf5d4e9e4c0db

https://gerrit.libreoffice.org/gitweb?p=core.git;a=commitdiff;h=07dcac8a0057fc24e8cf0a8daebacd97da9c982c
Sürüm notu: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.4#Calc11 Mayıs 2017 Perşembe

Tüm yorumları göster/gizle toggle menü elemanı eklendi.

LibreOffice Calc bileşenine daha önce "tüm yorumları göster ve gizle" seçeneklerini ayrı ayrı komutlar halinde eklemiştim. Arkasından bunun toggle halde çalışan halinin de eklenmesini istemişlerdi. Ekledim. 5.4 sürümünden itibaren kullanılabilecek.

İlgili hata kaydı: https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=107258
Gönderdiğim yama: https://gerrit.libreoffice.org/gitweb?p=core.git;a=commitdiff;h=198f5a16fd4c5bf691a3450bbf16e88c000f9baa
Sürüm notu: https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.4#Calc

Bu iki seçeneği ayrı ayrı eklemişken toggle butonu yapmak ilk bakışta kolayca olmalı gibi geliyor insana. Ama durum öyle değil. Yazılmış eski iki komutu çağırarak yapmak mantıklı gibi görünüor olsa da LibreOffice'in kullandığı UNO komutları bir görevi bağımsız bir şekilde yerine getirmeyi hedefler. Bu yüzden bir komutu başka bir komutun içinden çağırmak çok mecbur kalınmadıkça uygun değil.

Bu toggle buton için bazı kısımları yeniden yazmam ve yeni kullanım senaryosuna göre ayarlamam gerekti. Şimdi komutların ayrı ayrı olması ve bir arada çalışması(toggle) durumunun gerçekleştirilme senaryoları arasındaki farkı şöyle anlatayım:

*Bu seçenek kullanıcıya belgede yorum var mı diye yapılan kontrolün sonucunda ancak belgede yorum varsa göründüğü için  belgede yorum yoksa senaryosunu değerlendirmeye gerek yoktur.

Ayrı ayrı tüm yorumları göster/gizle 

Kullanıcı tüm yorumları göster seçeneğine tıklar:
 1. Geri Al yöneticisi başlatılır 
 2. Seçili tablolar bir listeye atanır
 3. Bu tablolar içindeki tüm yorumlar bir listeye atanır. 
 4. Yorumlar listesinin içindeki her yorumun durumu görünür yapılır.
 5.  Geri Al yöneticisi bitirilir
(Zaten hepsi görünür durumdaysa kontrolü yapılmaya değer bulunursa  ekleyeceğim. Bazen performansı arttırma çabası karmaşıklığı arttırıp tam tersi etki yaratabilir.)

Toggle tüm yorumları göster/gizle


Yorumlar için 3 durum mevcuttur:
 • Hepsi görünür durumda
 • Hepsi gizli durumda
 • Karışık
Öncelikle belge açılırken ya da belgenin durumu değiştiğinde seçeneğin işaretli mi değil mi olacağına karar vermek gerekir
 1.  Seçili tablolar bir listeye atanır (Açılış durumunda bu güncel tabloya denk gelir)
 2. Bu tablolardaki yorumlar bir listeye atanır. (Performansı arttırmak açısından "karışık" durumunun en erken tespiti için yorumlar tablolar bazında değil kolonlar bazında incelenir)
 3.  Bu yorumların durumları tespit edilir
 4. Butonun seçili olması ya da olmaması durumu gerçekleştirilir.
 Butonun durumuna karar verildi. Varsayalım ki tüm yorumlar başta açık halde olsun öyleyse buton seçili görünecek. ve görevi tüm yorumları gizlemek olacak Şimdi kullanıcı bu butona tıkladığında:
 1.  Seçili tablolar bir listeye atanır (Hiçbir tablonun seçili olmaması durumu yoktur)
 2. Bu tablolardaki yorumlar bir listeye atanır.
 3. Geri Al yöneticisi başlatılır
 4.  Yorumlar listesindeki tüm yorumlar kapalı hale getirilir.
 5.  Butona göster görevi atanır
 6.  Geri Al yöneticisi bitirilir
 7. Butonun nasıl görüneceği durumu güncellenir.
Seçim durumu değiştiğinde tüm adımlar en baştan tekrar edilir.